مدتی پیش که برای تحقیق درباره زبان اشتهاردی خدمت عموی گرامی رسیده بودم در حین صحبتها ایشان اشاره داشتند که استر با قاطر متفاوت است و با بیان خاص خود تفاوت آنرا برای من شرح دادند. اما برای من که همیشه در فرهنگهای واژه این دو واژه را با یک معنی دریافته بودم قابل درک نبود. مدتی این قضیه فکر من را به خود واداشته بود تا اینکه توضیحاتی در این مورد در کتاب «فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی» نوشته محمد حسن دوست یافتم که البته با افزودن نظرات مربوط به عموی گرامی و تحلیل های خودم به نتیجه زیر رسیدم:

 

 واژه قاطر  از ترکی ماخوذ است و این واژه ترکی از زبان سغدی برگرفته شده که یکی از زبانهای ایرانی است و منشاء اصلی واژه از زبان ایرانی باستان است با ترکیب : xara + tara یعنی از دو واژه «خّرّ» که نام یک حیوان است و «تّرّ»  به معنای طرف و سو ترکیب شده و باهم این معنی را می رساند که بوجود آمده از طرف خر و در واقع قاطر نتیجه آمیزش خر نر با مادیان است و به نظر با استر تفاوتی اندک دارد چون  استر نتیجه آمیزش اسب با خر ماده می باشد و واژه آن در ایرانی باستان از دو بهر «asa» به معنای اسب نر و «tara» با همان معنی پیش گفته شده تشکیل شده است

پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ توسط عباس محجوب نظرات ()